Προσοχή! Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Privacy Policy

Ochrana osobních údajů

 

 1. Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím výlučně za účelem plnění podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace objednávky, provedení plateb a k nevyhnutelné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.
 2. Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je spotřebitelem, je povinen oznámit Prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, fakturační adresu a dodací adresu včetně PSČ, číslo telefonu a e - mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je podnikatelem, je povinen oznámit Prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu a e - mailovou adresu.
 3. Prodávající nevydá osobní údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatele, zprostředkovatele Prodávajícího, a to pouze jen ty údaje, které jsou nutné pro úspěšné uskutečnění dodávky zboží.  Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů Kupujícího v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím E-obchodu na laskara.eu Kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí se zařazením do evidence Prodávajícího, pokud to není v rozporu s právními předpisy a rovněž se zpřístupněním a poskytováním údajů třetím osobám a státním organizacím za podmínek v rozsahu ustanoveném právními předpisy.
 4. Kupující souhlasí se zpracováním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu Prodávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti doručené na adresu Prodávajícího právo vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o Kupujícím zpracovávány a u Prodávajícího žádat o odstranění svých osobních údajů.
 5. Kupující souhlasí, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů třetí osobu.
 6. Kupující prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků v případě uvedení nepravdivých údajů,  kdy by toto chování mohlo být klasifikováno jako trestný čin.
 7. Kupující zplnomocňuje Prodávajícího k ověření poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném call-centru banky anebo společnosti, která kreditní kartu vydala.
 8. Kupující je oprávněn písemně odvolat poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů.
 9. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas, aby Prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje potřebné při činnosti Prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží.
 10. Kupující může své osobní údaje kdykoliv změnit nebo aktualizovat po přihlášení se do svého účtu nebo na základě písemné žádosti na email laskarabags@gmail.com.
 11. Písemnou žádosti Kupujícího budou osobní údaje z databáze vymazány. Kupující může zrušit odběr novinek písemnou žádostí na laskarabags@gmail.com.
 12. Kupující je seznámen s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat nebo zcela zakázat.